Högskoleexamen

Hej!

Undrar vilka sätt man kan få högskoleexamen på, får man det efter ett visst antal poäng eller måste man alltid ha slutfört en hel utbildning?
Anna 2008-03-17 01:18

Kommentarer:


Sussi 2008-03-18
Man kan läsa till en examen (finns olika typer av examen) på två sätt, genom program eller fristående kurser. Allt kan man inte läsa genom fristående kurser, t ex inte läkare, sjuksköterska och andra yrken som man måste gå särskild utbildning för att bli. Det finns krav på högskolepoäng och i viss mån hur dessa poäng ska vara fördelade...

För högskoleexamen ska man ha 60 hp i ett ämne och 60 hp i annat, så det blir 120 hp totalt.

För kandidatexamen krävs 180 hp varav 90 hp ska utgöra av ett huvudområde, ett ämne som man byggt på varandra t ex A, B och C kurs eller liknande.

Efter kandidatexamen kan man läsa vidare till magister eller masterexamen sm omfattar 60 hp respektive 120 hp.

Skriv kommentar: