poäng

Vad innebär det att ""ta studiepoäng""? Om jag läser på högskola och blir underkänd i en kurs har jag inte ""tagit"" de poängen då?
Anna 2008-03-25 01:19

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-26
Hej
Kurser och program anges i poäng.dels för att ange kursens storlek. Varje kurs eller program bestär av delkurser som man på något sätt tentar av. Om du blir godkänd på en kurs/delkurs så brukar man uttrycka som om man tagit poängen. Om man t ex  klarar en delkurs på 5 poäng så innebär det at du klarat kursen och får då 5 poäng,. Om du däremot blir underkänd så får du inga poäng. Du måste bli godkänd på kursen dels för att få fortsätta på en högre nivå och dels är det grundande för fortsatta studielån.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: