Från Kandidat till Magisterexamen

Hej jag undrar om det är möjligt att först läsa en kandidat utbildning för att sedan fortsätta med magister nivån på annan ort? Och isåfall om man söker in på betygen från kandidaten eller från gymnasiet?.
Joakim 2008-04-08 01:21

Kommentarer:


Sussi 2008-04-08
Ja, det är möjligt att läsa till kandidat och sedan söka till magisterutbildning. Man söker med de högskolepoäng man tagit. Beroende på ditt huvudämne/huvudområde i kandidatexamen kan du söka dig till olika ettåriga magisterprogram på olika studieorter. Olika utbildningar kan ha lite olika krav. Jag tror att det på de flesta håll nu är magisterprogram som erbjuds, där krav brukar vara en tagen kandidatexamen, vissa i särskilt ämne, andra inte. Kolla upp det du är intresserad av, bland annat antagningskrav för att få reda på vart du kan söka med den kandidat du har/kommer få/vill ta.

Skriv kommentar: