Läkare Sverige

Hej, Tack för svaren tidigare!

Hur fungerar intagningen på läkarlinjen i Sverige (alla olika städer), d.v.s. hur stor andel tas in från högskoleprov, slutbetyg från gymnasiet samt slutbetyg + förbättrade betyg från komvux? Jag antar att vårdprovet inte har satts i bruk än.. Jag har pluggat upp mina betyg på komvux (snart) till 20.0 och undrar hur stor andel av de som tas in som har pluggat upp sina betyg. Jag kommer inte ihåg men vad jag har för mig så hade större delen av de intagna pluggat upp sina betyg och sedan har jag även hört att det skulle bli svårare att komma in om man just har pluggat upp dem, att man skulle hamna i någon speciell kvot?

Vidare så har jag en mye viktig fråga. Jag kommer ha 19.8 nu till sommaren och kommer troligtvis att börja plugga läkare i Rumänien till hösten innan jag blir gråhårig. Jag vet att man kan söka till Sverige efter 2-3 år men att det är många som gör det och att platserna är ytterst få. Min plan är därför att börja plugga i Rumänien, komma hem och tenta upp sista betyget till 20.0 i höst och sedan medan jag är i Rumänien och pluggar söka läkarlinjen i Sverige med mina 20.0 och försöka komma in på vanligt sätt. Min fråga är då om jag skulle komma in på mina betyg i Sverige, kommer jag då att kunna tillgodoräkna mig de poängen jag har läst i Rumänien och börja på det året där jag ligger eller måste jag börja om från början?

Tack på förhand!

PS. Ett riktigt grymt forum det här! DS.
Andreas 2008-04-09 01:21

Kommentarer:


Sussi 2008-04-10
Det är en bra idé att göra högskoleprovet, för en del lärosäten använder det tillsammans med betyg för att anta studenter. T ex har du 20,0 och hp på 1,8 kan du komma in på den kombinationen. I Göteborg används det vet jag, kanske annan stans också.

Vårdprovet har ännu inte kommit i bruk för läkare, bara för veterinärprogrammet, så vitt jag vet.

2010 kommer nya regler i bruk och gör det svårare att söka med upptentade betyg. Man hamnar i kompletteringsgruppen då med färre platser att konkurera om, samt direktgruppen (där de ursprungliga betygn innan de upptentade kom är det man söker med).

Det krävs ledig plats och att man kan tillgodogöra sig tidigare poäng för att ha en chans att byta till Sverige. Det är en pytteliten chans att det kan gå, och även inom Sverige är det svårt att byta lärosäte. Bäst är att vara beredd på att slutföra utbildningen i Rumänien (eller var det än blir man söker till) om man börjar plugga där.
Chris Wigh 2008-04-10
Hej
Det är lite olika hur fördelningen ser ut mellan betyg och högskoleprov med de flesta orter tar in 2/3 på betyg och 1/3 på högskoleprovet. Samtliga lärosäten förutom Karolinska använder sig av högskoleprovet som ett skiljekriterium vid lika poäng efertsom det är många som söker som har 20,00. Karolinska och Umeå har alternativt urval. Det innebär att man plockar ut de som har bäst högskoleprovsresultat och kallar dem till intervjuer. På Karolinska kunde man komma på intervju antagningen hösten -07 om man hade 1,7 och högre.
From våren -09 kommer Umeå att använda vårdprovet som skiljekriterium vid lika poäng. En möjlighet är att söka till Danmark där antagnngspoäng ht -07 låg på ca 19,7. Där är utbildningen kostnadsfri.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Lisa 2008-04-11
Kan man söka till Danmark efter att ha läst tekniskt basår i Sverige & vilket kvote hamnar man då i?
När blir matte E obligatorisk på läkarutbildningarna i Danmark?
Ligger antagningspoängen på 19,7 på alla universitet i Danmark?
Chris Wigh 2008-04-11
Hej
Om du läser basåret så blir du behörig och du prövas i kvot 1 på ditt slutbetyg.
Ma E krävs from ht- 08. Det ligger runt 19,65-19,70 på alla tre orterna
Hälsningar Chris, www.syoguiden
Lisa 2008-04-11
Vet du hur det ser ut 2010 i Sverige då det blir svårare att ta sig in med upplästa betyg. Jag kommer inte behöva läsa upp mina betyg utan bara komplettera med basåret, har jag större chans att komma in?
För det är väl rätt många som läser upp betygen till 20,0 ?
Tack för svaren
MVH/ Lisa

Skriv kommentar: