rangordning av val

1. kan man bli antagen till alla sina sökta utbildningar ? och isåfall välja vilket somhelst av dessa oavsett rangordning i söklistan. Måste man t.ex tacka ja till det första rankade valet ?

2. hur pass viktigt är det med rangordningen av sina val och vad bör man tänka på ?

3. va spelar det för roll om man har en sökt linje som nummer 1 i ordningen gentemot nummer 2,3 osv
Philip 2008-04-10 01:22

Kommentarer:


Sussi 2008-04-10
1. Nej, man kan inte bli antagen till alla sökta utbildningar, inte på samma gång i alla fall. Du kan t ex bli antagen till sökt alternativ nr 5 och de fem över är du reserv på (och 6 och frammåt är nog då strukna). Det är antingen eller, men lite annorlunda om det är kurser inblandat. Upp till 45 hp kan du bli antagen till. Sen är det reservplatser på övriga sökta utbildningar.

Du kan välja vad du vill tacka ja till... antagen plats, reservplatser... alternativ 5 eller kanske alternativ 2. Så länge du håller dig till de poänggränser, hur många poäng man kan tacka ja till (reserv/antagen) så är det inga problem.

2. Skulle du t ex ha det du helst vill söka till som alternativ 2 och blir antagen till ditt första alternativ så stryks de övriga alternativen. Det skulle nog kännas mycket om det skedde, så därför bör man tänka efter hur man vill rangordna sina val.

Skulle du bli antagen till alternativ 3 så är det reservplats på alternativ 1 och 2 (om du är behörig).

3. Du prövas på ditt första alternativ, sedan 2, 3 osv. Blir du antagen till det första, stryks de resterande. Blir du antagen till lägre alternativ, t ex nr 6 så blir nr 1, 2, 3, 4 och 5 reserv. Så det spelar roll. Tar du nr 1, 2, 3 osv på måfå men nr 3 är det du vill gå helst, så kan du komma in på nr 1 som du inte vill gå så gärna och inte har någon chans att prövas för nr 3 för att det är stryket.
Jocke 2008-04-11
Om man inte kommer in på utbildningarna som man rankat 1-5 i valet (pga för hög anatgningspoäng), försämras chanserna på det sjätte valet då för att man ej rankat det högre.

Skriv kommentar: