Betydelse vilken skolan?

Hej,

""Jag ska söka civilekonomprogrammet och undrar hur stor betydelse mitt val av skola har att göra för framtiden? Är skolans """"status"""" viktigt?""

Det står mellan Linköping och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Har inte hört mycket alls om Jönköping men har läst mycket i deras brochyrer. Hur står sig Jönköping, som sitftelseägd skolan mot universiteten? Vad har de båda skolorna för rykten?

MVH
Therese
Therese 2008-04-11 01:22

Kommentarer:


Sussi 2008-04-11
Jag tror att kontakten med företag och arbetsmarknaden under utbildningstiden är det viktiga att titta på. Har läst att det är en hög andel av jönköpingsstudenterna som etablerar sig på arbetsmarknaden, så det är kanske inte är en nackdel att det är en stiftelseägd skola. Chalmers är också stiftelseägd skola och är inte sämre än universiteten för det. Jag tror man främst ska se på kontakten med arbetslivet under skoltiden, möjligheten att få kontakter och så, när man vill jämföra skolor. Tror det är den vägen som kan leda till jobb...
Chris Wigh 2008-04-11
Hej
Det du ska tänka på är att det endast är ett fåtal högskolor som har rätt att utfärda en civilekonomexamen. Många högskolor använder sig av ordet civilekonomi sina utbildningsbeskrivningar. Förra året fick högskolorna ansöka om att få utfärda en civilekonomexamen men det var endast följande högskolor som fick den rätten:
Göteborg Universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Växjö universitet
Det kan bli fler längre fram.
Det är svårt att säga om en civilekonomexamen är att föredra framför en mer allmän ekonomiexamen så som du får om du inte väljer någon av ovanstående universitet. En civilekonomexamen är ändå ett mått på utbildningens kvalité.Det är svårt att svara på vilka orter en arbetsgivare föredrar framför en annan
Hälsningar Chris,

Skriv kommentar: