distans till inte distans

Om man läser en högskoleutbildning (ett program, inte en enskild kurs, på heltid/helfart) på distans kan man då efter t ex en termin eller ett läsår välja att fortsätta sin utbildning ""in real life"", eller måste man börja om från början? Eller måste man hoppa av programmet och läsa alla kvarstående moment  som fristående kurser för att kunna ändra sig till klassrumsstudier?
Jenny 2008-04-15 01:22

Skriv kommentar: