distans till inte distans

Om man läser en högskoleutbildning (ett program, inte en enskild kurs, på heltid/helfart) på distans kan man då efter t ex en termin eller ett läsår välja att fortsätta sin utbildning ""in real life"", eller måste man börja om från början? Eller måste man hoppa av programmet och läsa alla kvarstående moment  som fristående kurser för att kunna ändra sig till klassrumsstudier?
Jenny 2008-04-15 01:22

Kommentarer:


Sussi 2008-04-15
Det kan bero lite på. Kontakta de ansvariga för den utbildning som du är intresserad av att byta till, eller syo för institutionen. Det handlar ofta om att det ska finnas ledig plats på det program du vill byta till och vad du kan tillgodogöra dig av det som du nu har läst.

Skriv kommentar: