Högskoleexamen-Kandidatexamen

Hej!
Jag behöver klarhet om hur det fungerar med examen. Om tar en högskoleexamen på 120 poäng. Och sedan efteråt vill ha en kandidatexamen, går det då bara att lägga till kurser som mellanskillnad för att kunna ta ut en kandidatexamen, alltså läsa 60 poäng till? Eller måste man läsa 180 nya poäng för att kunna ta en kandidatexamen?
Tack för svar.
Sofia 2008-04-18 01:24

Kommentarer:


Sussi 2008-04-18
Det kan bero lite på. Generellt ska en kandidatexamen innehålla 90 hp påbyggande kurser inom ett och samma ämne som tillsammans med andra kurser ska bli 180 hp för att en kandidat ska kunna tas ut. En högskoleexamen innehåller 60 hp inom ett ämne och om man kan läsa till 30 hp inom det ämnet och kompletterar med 30 hp till så kan det vara möjligt att ta en kandidatexamen. Det kan finnas vissa speciella krav för examen på en del lärosäten, så kolla med syo där du önskar läsa till en viss examen och fråga om det finns speciella krav, t ex vissa kurser som man måste läsa.

Skriv kommentar: