Antagning 2010

Hej
Jag går tredje ring nu och går förhoppnigsvis ut med 20.0. År 2010 kommer mina betyg istället motsvara 22.0 om man då räknar in meritpoängen. Ville egentligen ha 22,5 men det här med meritpoäng är ganska nytt så jag hann inte välja passande ämnen för att komma upp i maxbetyg. Hur stor chans tror ni jag har då 2010 om jag söker in med 22.0?
Kalle 2008-05-02 01:26

Kommentarer:


Kalle 2008-05-02
PS
Tänkte på Sveriges läkarlinjer :)
Nils 2008-05-03
I första omgången borde du ha ganska hyfsade chanser, kanske även följande terminer. Kvot 1 (ej komplettering) kommer att omfatta cirka hälften av betygsplatserna och idag är cirka 2/3 utav betygsgenomsnitten på 20,0 uppskrivna. Samtidigt kommer inte så jättemånga ha hunnit skriva bra (och okompletterade) meritpoäng när det nya systemet fortfarande är nytt, d.v.s. det borde inte vara alltför svår konkurrens för någon med 22 poäng.
(Det här är självklart inte någon garanti, bara min personliga bedömning.)

Nils, bli.medicinstudent.nu
S 2008-05-04
Jag har hört av en studievägledare för läkarprogrammet (i Gbg) att det inte är solklart vad det kommer innebära för läkarprogrammet när meritpoängen kommer igång. Denne visste inte vad det kunde innebära eftersom det i nuläget kräver högsta poäng. Denne visste inget om det med meritpoäng skulle bli möjligt att få över 20,0 i poäng. Om inte denne syo vet så mycket så kan det kanske inte vara så välutarbetat med hur det hela kommer att betyda, då alla frågetecken inte verkar vara besvarade. Enligt denna syo i alla fall...
Hanna 2008-05-05
Låt säga att man går ut gymnasiet med 19,6 i slutbetyg. Men med meritpoäng blir det över 20,0. Har man då någon chans att komma in ?
Chris Wigh 2008-05-05
Hej
Alltid svårt att säga vilka chanser man har men jag tror att man även efter 2010 behöver ha 20,0 + max meritpoäng(eller nästan) i både direkt- och kompletteringsgruppen.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: