Nationalekonom?

Jag undrar vad en nationalekonom kan arbete med, arbetsuppgifter, troliga arbetsgivare etc.  Vad kan man kombinera ämnet med om man inte vill läsa företagsekonomi och statistik som de gör på ekonomprogrammen?
S 2008-05-05 01:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-05-05
Nationalekonomi  
Hej
Tänkbara arbetsplatser är statliga myndigheter t ex Finansdep, Riksförsäkriongsverket, Statistiska centralbyrån. Man kan arbeta med sjukvården- ekonomi, och inom privata näringslivet. Efter du har läst grundkurser så kan du bygga på med kurser inom nationalekonomi beroende på vad du är intresserad av och inom vilket område du vill arbeta inom. Inom nationelekonomi finns t e x Hälsoekonom, Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, portföljvalsterori, Kinas ekonomi etc.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com  

Skriv kommentar: