Hur blir man besiktningsman fastigheter?

Är intresserad om nåt år att utbilda mig till besiktningsman av fastigheter.

Har inte kunnat hitta nån utbildning till just de?
Är vägen dit, först att bli byggnadsingenjör?
Lars 2008-05-07 01:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-05-07
Hej
Byggingenjör är nog den lämpligaste utbildningen även om det inte finns något formella krav för att utföra besiktnngar.Många firmor som utför fastighetsbesiktningar är godkända av SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund och det innebär en viss kvalitetssäkring.

Skriv kommentar: