Mänskliga rättigheter

Vad kan man få för jobb om man pluggar in en tvåårig linje med mänskliga rättigheter?

Är väl mer för folk som har det som hobby eller?
Kalle 2008-05-12 01:27

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-05-13
Hej
Arbetsmarknaden är liten för den typen av arbete. Man måste nog komplettera utbildningen med t ex juridik, språk ekonomi för att få användning för sin utbildning. En tvåårig utbiildning är knappast tillräckligt för att få någon tjänst.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: