Psykologprogrammet Göteborg

Jag är intresserad av att söka till psykologprogrammet på Göteborgs universitet, men har inte riktigt fått kläm på vad kravet på arbetslivserfarenhet innebär. Jag har försökt kontakta studievägledaren på psykologiska institutionen på Göteborgs universitet, men inte lyckats få tag i honom. Jag tänkte kolla om det kanske är någon som själv kommit in på psykologprogrammet, i just Göteborg, som vet svaret på min fråga. När man läser om psykologprogrammet på Göteborgs universitets hemsid står det under förkunskapskrav: ""Dessutom krävs 12 månaders arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Mindre arbetsomfattning än halvtid per arbetsperiod räknas inte."" Jag har tolkat detta som att det räcker med att ens arbetslivserfarenhet innefattar 20 h/vecka, i 12 månader. Men så läste jag om psykologprogrammet på Linköpings universitets hemsida, där det istället står att man måste har jobbat minst 12 månader på HELTID, och att om man vill tillgodoräkna sig halvtidsjobb måste detta pågått under dubbelt så lång tid. Skiljer sig förkunskapskraven åt mellan de olika universiteten, eller har jag missförstått kraven när jag trott att det räcker med att ha jobbat 12 månader på halvtid för att vara behörig till psykologprogrammet på Göteborgs universitet?  

Tack på förhand!
Anonym 2007-02-12 00:08

Kommentarer:


Anonym 2007-02-12
Nu är jag inte fullt insatt i detta med psykologiutbildningar.. Men tänk på att olika universitet kan ha olika krav. D.v.s står det på Göteborgs universitets hemsida att det krävs 12 månader på minst halvtid är det såklart detta som gäller.
Anonym 2007-02-12
Hej
Efter en koll på deras hemsidor så ser jag att längd och omfattning skiljer sig när det gäller arbetslivserfarenhet. Ska du söka till Göteborg så räcker det med 12 månader minst halvtid. De har alltså lägre krav än Linköping.

Skriv kommentar: