En fråga till Ingmar Andersson, eller någon annan som kanske vet?

Hej Ingmar,

du hade svarat på ett inlägg jag hade skrivit angående högskoleprovet och behörighet till universitetet, och jag skulle vilja ställa en fråga till till dig för du verkar vara införstådd i det hela.

Om jag förstått det rätt av det du skrev innan så måste jag ha antingen slutbetyg eller ha läst alla mina ämnen på komvux ÄVEN då jag INTE ALLS vill söka in via betygskvoten utan BARA via högskoleprovet?

Jag har, precis som du trodde, betyg både från gymnasieskolan OCH komvux. Jag har läst 2150 poäng på komvux och 600 poäng på gymnasiet. Jag har minst betyget godkänt i alla ämnen, och har läst alla kärnämnen, men två av dem läste jag på gymnasiet. Då kan jag alltså inte använda mig av mitt högskoleprov förräns jag har fått mitt slutbetyg? (Jag vill inte göra om mitt samlade betygsdokument till slutbetyg än för jag måste få fler mvg innan dess, däremot tänkte jag satsa på högskoleprovet under tiden, och se ifall det kanske skulle gå snabbare.)

Mvh
Janica
Anonym 2007-02-12 00:09

Kommentarer:


Anonym 2007-02-12
Hej igen Janica
Man måste särskilja två begrepp, BEHÖRIGHET och URVAL.
- Behörighet handlar om förkunskaper. För att få börja studera vid universitetet måste du uppfylla vissa krav, annars är du inte ens med i urvalet (som kommer senare). Behörig kan man bli på flera sätt, bl a genom slutbetyg från gymnasiet eller från komvux, men också via samlat betygsdokument från Komvux (om alla 2115 poäng lästs där), se http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=965

- Urvalet (om det är för många sökande till en utbildning) görs sedan bland dem som är behöriga. Vissa platser tillsätts via betyg och andra via högskoleprovet. I exemplen jag tog ovan (man har slutbetyg från gymnasiet eller komvux alternativt samlat betygsdokument från komvux) finns det grund för att räkna medelbetyg, och då konkurrerar man automatiskt även i betygsgruppen.

Om du är sådär 19 till 24 år gammal finns det inga andra sätt att bli BEHÖRIG än de jag nämnt ovan. (OK - undantag är de från folkhögskola eller med utländska betyg, men det verkar inte gälla dig). Därför kommer du alltid att bli bedömd också i betygsgruppen.

Om du däremot är 25 år och har jobbat i 4 år behöver du, för att bli BEHÖRIG, inte ha betyg i så många poäng, utan det räcker med Svenska B och Engelska A. I URVALET kan du då inte delta med betygsvärde på så få kurser, utan då blir det bara via högskoleprovet.

Jag förstår att du vill vänta med att ta ut slutbetyg. I din situation har du ett gyllene tillfälle att vänta tills du samlat på dig en massa MVG.

Nu verkar du ju ha väldigt många poäng från Komvux (2150). Och dessutom minst 400 poäng kärnämnen därifrån. Det låter som om enbart dina komvuxpoäng skulle räcka för att vara BEHÖRIG (man behöver nämligen inte ha riktigt alla kärnämnen). Om det är så (måste se dina betyg för att vara säker) så är du behörig och kan delta i URVALET via både betygskvoten och högskoleprovskvoten.

Än en gång. Högskoleprovet är ett urvalsinstrument, inget behörighetsgivande papper.
Anonym 2007-02-13
Hej Ingmar, och tack så jättemycket för ditt svar!!

Jag förstår precis hur du menar nu. Jag har som sagt några kurser med kärnämnen på betygsdokumentet från gymnasiet, men eftersom du sa att alla inte nödvändigtvis måste vara med när man ska visa behörighet genom samlat betygsdokument från komvux tänkte jag om jag kanske kunde maila mina betyg till dig, så kan du se hur det ligger till i mitt fall?
Anonym 2007-02-13
Hej igen
Jag försöker nog förklara här ändå. Jag föreslår att du sedan går till vägledare på ditt eget komvux och får det här bekräftat.
Ett samlat betygsdokument från komvux är godkänt för grundläggande behörighet:
- om det omfattar minst 2115 godkända poäng. Samtliga av dessa ska vara lästa på komvux. (Endast betyg i kurser som kan ingå i ett slutbetyg från komvux får medräknas - betyder att exempelvis Idrott och hälsa A och Estetisk verksamhet inte får medräknas trots att kurserna kan finnas att läsa på något enstaka komvux i landet).
- i dessa 2115  poäng ska minst 400 poäng vara  kärnämnen (SVA, SVB, ENA, MAA, SHA, REA, NKA).
(det betyder alltså att alla inte behöver vara med). Observera dock att flera av kärnämnena kan ingå i den särskilda behörigheten, och då måste de vara med.
Anonym 2007-02-13
Tack så jättemycket, då vet jag!

Skriv kommentar: