Byta högskola?

Jag har sökt till sjuksköterska med start i höst. I första hand till Göteborg men jag kom inte in där utan jag kom in i Jönköping. Jag undrar om det finns möjlighet att börja i Jönköping och läsa ett halvår och sen söka vidare (för man söker kurser till varje termin?) till Göteborg. Eller om jag måste söka om på nytt, om det överhuvudtaget går eftersom jag redan går på det programmet, fast i annan ort. Vill helst gå i Göteborg.
Linda 2008-08-05 01:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-08-05
Hej
Det finns möjligeht att byta studieort under utbildningstiden men det ä rendast den mottagande skolan som kan kan svara på det. Dels måste det finnas en ledig plats och dels får inte studieplanen skilja sig för mycket åt. Du kan ju kolla redan nu ifall möjligheten finns och hur det brukar se ut.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: