kan man ta ut examan..

... om man har 60 hp i nek, 30 i fek och 90 i två andra ämnen? Jag har inte fått svar på detta innan, jag tänkte att jag skulle fråga en gång till...
Sara 2008-08-11 01:37

Kommentarer:


Sussi 2008-08-11
Beror på. För en högskoleexamen ska man ha 60 hp i ett och samma ämne, påbyggande kurser t ex grundkurs + fortsättningskurs/fördjupningskurs, a + b kurs... finns lite olika beteckningar för det. Plus  60 hp i andra ämnen (allt som allt 120 hp). Om du började dina studier innan 1 juli 2007 (då nya systemet kom i bruk) så kan du välja att ta ut denna examen enligt det gamla systemet och kan då ha mer än 120 hp så länge du uppfyller kravet för huvudområdet (huvudämne hette det förr).

För en kandidatexamen krävs 90 hp i ett och samma ämne, påbyggande kurser inkl 15 hp uppsats (t ex a, b och c kurs eller andra beteckningar för det) samt resterande upp till 180 hp. Man måste uppfylla kravet för huvudområdet/huvudämne vare sig man vill ta ut examen enligt det gamla eller nya systemet.

Frågan är om de kurser du läst i nek är påbyggande. Om ja så kan du ta ut en högskolexamen. Läser du 30 hp till i ämnet, bygger på med nästa nivå + skriver uppsats inom det så kan du ta ut en kandidatexamen.

Skriv kommentar: