Vad har man då?

Jag har läst 120 p på högskolan och undrar vad jag har för utbildning, 180 är kandidatexamen om jag fattat allt rätt?

Ann 2008-08-13 01:37

Kommentarer:


Sussi 2008-08-13
Det kan vara en högskoleexamen om det i dina 120 hp är 60 hp i samma ämne, suggesiv fördjupning inom samma ämne. Annars så är det ingenting i examenstermer. 120 hp där det är 30 hp i fyra skilda ämnen eller annan fördelning men inte 60 hp i nått ämne, ingen fördjupning, berättigar det inte till nån examen, det är bara tagna högskolepoäng.

Skriv kommentar: