Ang. tillträdesregler år 2010

hej,
Jag har en fråga angående de nya reglerna  för att läsa på högskola och universitet  år 2010.
Jag har läst tandköterska linjen på Grandtorps Vårdgymnasium ,då när det var fortfarande en gymnasieutbildning.  Nu är det en ky utbildning har jag hört.  Jag läste bl.a svenska  och Matte  och fick IG i båda ämne.
Jag märkte  sen med tiden att jag ville istället läsa till tandläkare.
Jag började läsa på komvux hela gymnasiet (Natur) för att bli behörig att söka till högskola och har nu ett snitt på 17,79.
Jag har sammanlagt från komvux 2093 gymnasiepoäng som är 90% av de poäng som krävs för fullständig program. Det är de nuvarande regler som krävs  för att kunna läsa på högskola.
Nu undrar jag hur det blir  år 2010 när de nya reglerna inträder, blir jag då obehörig att läsa på högskola ?
Jag undrar också  vilken grupp jag kommer att hamna på till antagningen 2010. Jag läste att alla som söker kommer att delas i olika grupper. Kommer jag att konkurrerar med dem med slutbetyg från komvux eller med dem som har betygskompleterat? Jag tänkte nu på min tandköterska examen från 90-talet.
Kan du ge mig några råd om vad jag kan göra nu för att mina chanser att läsa till tandläkare ska ökas. Jag läste att språk och matte ger extra meritpoäng, men det kanske inte gäller mig . Jag har  i mitt samlatsbetygsdokument från komvux spanska steg 3 , kommer den kursen att ge mig meritpoäng?
Jag funderar nu på att kanske läsa spanska steg 4.
Kan det vara bra göra det?

Tacksam för svar.
R.S 2008-08-15 01:37

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-08-15
Hej
Om du uppfyller den grundläggande behörigheten innan 1 januari 2010 så kommer du ha den grundläggande behörigheten även i fortsättning, alltså även efter 2010.
Du med ditt samlade betygsdokument hamnar i grupp 1.
Om du söker efter 2010 så komer du få meritpoäng för spanska steg 3 och ev steg 4.
Det du kan göra för att höja ditt meritvärde (ifall du ska läsa fler poäng) är att läsa fler meritkurser t ex En B och C, Ma E, + meritkurser som gäller för för tandläkarutbildingen. Vilka det är hittar du om du går in på länken. Men tänk på att meritpoängen först gäller vid antagningen ht 2010 men då kommer du konkurrera med många som har skaffat sig meritpoäng.
http://www.hsv.se/download/18.47873ee11827f812de8000246/Lista-omradesbehorigheter.pdf
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Anna 2008-08-15
Vilka kurser bör man alltså ha läst för att få maximal meritpoäng till läkar utbildningen ?
Chris Wigh 2008-08-18
Hej
1. Meritkurser i moderna språk
Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng.

2. Meritkurser i ytterligare moderna språk
Om en sökande kvalificerat sig för 1,0 meritpoäng enligt punkt 1 ges 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket alternativt 0,5 meritpoäng för lägst steg 2 i ett nytt språk.

3. Meritkurser i engelska
Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C ger 0,5 meritpoäng.
Högskoleverkets kommentar: Om engelska B krävs för behörighet ges inte meritpoäng för kursen. Engelska C ger enbart 0,5 poäng även om Engelska B krävs för behörighet.
4. Meritkurser i matematik
En kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen ger 0,5 poäng. En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Maximalt 1,0 poäng.
Högskoleverkets kommentar: Om Matematik D krävs för behörighet ger Matematik E 0,5 poäng. Ytterligare poäng kan inte ges eftersom det inte finns någon nationell kurs två nivåer över Matematik D. Om Matematik E krävs för behörighet går det inte att få meritpoäng för Matematik, eftersom det inte finns någon nationell kurs på en högre nivå.
5. Meritkurser som avser områdeskurser
Med områdeskurser menas fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta, men ej behörighetsgivande, för den sökta utbildningen. En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Områdeskurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. Man kan högst få 0,5 meritpoäng för 50-poängs områdeskurser.

Områdeskurser för läkare:
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Djursjukvård - en halv (0,5) meritpoäng
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Omvårdnad - en halv (0,5) meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: