Meritpoäng 2010

Vilka kurser ska man ha läst för att få maximal meritpoäng till läkar utbildningen ?
Anna 2008-08-18 01:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-08-18
Hej
1. Meritkurser i moderna språk
Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng.

2. Meritkurser i ytterligare moderna språk
Om en sökande kvalificerat sig för 1,0 meritpoäng enligt punkt 1 ges 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket alternativt 0,5 meritpoäng för lägst steg 2 i ett nytt språk.

3. Meritkurser i engelska
Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C ger 0,5 meritpoäng.
Högskoleverkets kommentar: Om engelska B krävs för behörighet ges inte meritpoäng för kursen. Engelska C ger enbart 0,5 poäng även om Engelska B krävs för behörighet.
4. Meritkurser i matematik
En kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen ger 0,5 poäng. En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Maximalt 1,0 poäng.
Högskoleverkets kommentar: Om Matematik D krävs för behörighet ger Matematik E 0,5 poäng. Ytterligare poäng kan inte ges eftersom det inte finns någon nationell kurs två nivåer över Matematik D. Om Matematik E krävs för behörighet går det inte att få meritpoäng för Matematik, eftersom det inte finns någon nationell kurs på en högre nivå.
5. Meritkurser som avser områdeskurser
Med områdeskurser menas fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta, men ej behörighetsgivande, för den sökta utbildningen. En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Områdeskurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. Man kan högst få 0,5 meritpoäng för 50-poängs områdeskurser.

Områdeskurser för läkare:
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Djursjukvård - en halv (0,5) meritpoäng
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Omvårdnad - en halv (0,5) meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Anna 2008-08-18
Man kan väl maximalt få 2,5 meritpoäng?
Jag har Eng B, Omvårdnad & Etik & livsfrågor.

Om jag inte kommit in 2010, så läser till Ma E & Eng B på basår/komvux
Man behöver väl inte ha högsta betyg på dessa kurser? Det räcker väl om man läst dessa?
Anna 2008-08-18
Menar Eng C
Chris Wigh 2008-08-19
Hej
För att få meritpäng räcker det med G.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: