enskilldkurs på annat universitet

Sista terminen på sjuksköterskeutbildningen har man 10v uppsats och 10v praktik, halva klassen har praktiken först och c-uppsatsen sist och halva klassen har praktiken sist.

I början på denna termin hade jag inte behörighet för att göra praktik de första 10 veckorna men kommer att ha behörighet till de sista 10 veckorna. Trots detta har jag blivit antagen på praktiken de första 10 veckorna men då jag vill byta och göra praktiken sist då att jag har behörighet att göra den. De har ingen praktikplats till mig den sista perioden av denna terminen och man får tydligen inte ordna någon praktikplats själv.
Jag kommer inte kunna göra min sista sjuksköterskepraktik som sista perioden denna terminen då det inte finns någon praktikplats till mig utan de säger att jag tidigast kan göra den på höstterminen.
Då jag sökt och ev. fått sommarjobb som sjuksköterska undrar jag nu om det finns någon möjlighet att göra praktiken vid ett annat universitet och endå få ut min examen till fullo innan sommaren.

Jag hoppas ni förstår vad jag menar.

Tacksam för svar!
Anonym 2007-02-15 00:10

Kommentarer:


Anonym 2007-02-16
Jag tror du får bäst svar om du ställer frågan direkt till de ansvariga för din sjuksköterskeutbildning och till andra skolor också med frågan om de tar emot en från annan skola för den sista praktiken. Jag har svårt att tro att det kan gå, men de kanske finner det som en liten engångslösning.

Skriv kommentar: