Ingenjör vs ekonom

Vilket väger tyngst och varför? Jag sitter och väljer mellan en civilekonomutbildning och att läsa industriell ekonomi på KTH eller LTH. Vad tror ni är det bästa valet och varför?
Anonym 2007-02-16 00:10

Kommentarer:


Anonym 2007-02-16
Det är ju två helt olika utbildningar. Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning med allt vad det innebär av matematik, fysik och teknik. Bästa valet blir det om de ämnen och den typ av utbildning du väljer passar din personlighet och dina intressen. Skulle jag själv vara behörig till båda och det skulle väga absolut jämt skulle jag välja industriell ekonomi. Men när någonsin väger det så jämt?

Skriv kommentar: