Behörighet 1-7 svenska

Hej!
Jag är 4 - 9 lärare i svenska, engelska och franska sedan 14 år. Jag har läst en hel del sedan min examen bla svenskämnets didaktik, en magister i pedagogik och till jul blir jag färdig spec ped. Nu undrar jag vad som krävs för att få kompetens att undervisa de tidigare åren. Kan jag läsa till enstaka kurser eller måste jag gå hela programmet?
Charlotte Nordenfelt 2008-09-15 01:43

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-09-16
Hej
Du måste nog söka programmet och gå delar av det.
Du kan säkert tillgodoräkna dig en del t ex pedagogiken. Många av utbildningarna till förskollärare + skolan tidigare år har också inriktningar som te x svenska. Även där kanske du kan tillgodoräkna dig kurser. Ta kontakt med den lärarhögskolan du vill söka till.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: