Behörighet efter utlandsk universitetsutbildning?

Hej!

Jag går mitt sista år i Norge och är snart färdig dataingeniör. Jag har inte fullständiga betyg från min gymnasieutbildning i Sverige och många ig, men läste i norge en sk förkurs som borde motsvara basåret i Sverige för att då komma in på min utbildning.

Det jag undrar är om jag har behörighet i Sverige till universitet, kommer ju ha 180 p när jag är färdig och det skulle ju vara konstig om jag inte kan söka i Sverige pga gamla gymnasiebetyg...

Förkursen jag gått i norge ger enbart behörighet till ingeniörlinjen, men jag har lust att söka några distanskurser i sverige eftersom jag skal utomlands nästa år och norge inte erbjuder det utval på distanskurser som jag vill läsa. Hur gör jag?
Jasmin 2008-09-15 01:43

Kommentarer:


Sussi 2008-09-16
Du kan nog pröva din behörighet genom reell kompetens, då dina samlade kompetenser bedöms och värderas för att se om du kan tillgodogöra dig sökt utbildning. Ta då med allt som kan vara något som visar dina kunskaper och färdigheter. Kolla hemsida för det lärosäte du vill söka till eller kontakta dem för att få mer info om hur du ska göra för detta... du bör också göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om platserna om du bedöms ha behörighet.

Skriv kommentar: