titel

Hej!

Jag undrar hur mycket och inom vad man kan läsa för att få titeln docent eller professor?
Wally 2008-09-30 01:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-09-30
Hej
Professor och docent är tjänster som man söker inom högskolan. För att få sådana tjänster ska man ha skrivit en avhandling och fortsatt att forska och undervisa. Vilka krav som ska ställas när man anställer en professor finns i högskoleförordningen.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Stefan 2008-10-16
med avhandling menas här i praktiken doktorsavhandling. Det är den som är startpunkten för allvarligt menade forskarkarriärer.

Det finns (fanns) licentiatavhandling också, som är en fin avhandling som många nöjer sig med, men smäller inte alls lika högt som doktorsavhandling.
Men det brukar ju gå bra att bygga på ens licentiatavhandling om man vill fortsätta med forskarkarriär... :)

En typisk studiegång är då  gymnasium på ett lämpligt program - vanligen s.k. studieförberedande program.   Grundutbildning på universitet eller högskola 3-5 år, därefter 4-5 år forskarstudier / doktorandstudier förhoppningsvis avslutade med doktorsexamen och doktorstitel.
Och sedan börjar alltså klättringen på allvar...

Annars får man göra annat, t.ex. forska inom industrin.

Titlarna / befattningarna finns inom alla grenar av universitet och (de allra flesta) högskolelinjer.

Skriv kommentar: