studier för barns välfärd

Jag har en vän i Ghana som vill komma till Sverige för att studera ""children´s welfare"". Hon har nu bett mig om hjälp var på jag försöker hitta information om en sådan utbildning (som dessutom skall hållas på engelska).
Var kan jag hitta sådan information?
Madeleine 2008-10-01 01:45

Kommentarer:


Sussi 2008-10-01
På studera.nu söker man all högskole och universitetsutbildning som finns, både program och kurser och där ansöker man också till utbildningarna...

Skriv kommentar: