Läkare?

Hej

När man söker läkare i Storbritannien är upplästa betyg och basår på svenskt universitet accepterade?
Anonym 2007-02-21 00:11

Kommentarer:


Anonym 2007-02-21
Hej
Det är upp till varje universitet att avgöra hur de vill bedöma dina meriter och det är därför svårt att ge ett generellt svar. De tittar främst betyg som är relevanta för den utbildning du ska söka till.Ta kontakt med antagningsenheten,Admission Office, vid det lärosäte du vill söka till för mer inforamtion vad som gäller.
Det är svårt att komma in på läkarutbildning i England och det kräver högsta betyg i de naturvetenskapliga kurserna. Något som är mycket viktigt är också at ha ett starkt personligt brev med referenser.

Skriv kommentar: