Taktiskt val av studieort?

Hej!
Är det viktigt vilken ort jag söker i första hand? Jag vill gärna bli läkare men om jag söker ex. Göteborg i första hand och ex Uppsala i andra hand o det visar sig att jag inte räcker till för Göteborg men att jag hade kommit in i Uppsala. Kommer jag då in i Uppsala före dem som har sämre betyg/högskoleprov än jag eller kommer de in före mig eftersom de sökte Uppsala i första hand och jag sökte Uppsala som nummer 2?
Claes 2008-10-09 01:46

Kommentarer:


K 2008-10-10
så förstår jag...    du blir provad i varje grupp som om du hade väljat den ort i första hand. Den enda skillnad är att du bara får en inbjudabnde till den högsta plats som säjer ""Ja "".

Skriv kommentar: