Antagning

Hej!

Har en fråga angående antagning. Om jag söker till tre universitet och kommer in på och tackar ja till mitt 3:e val och sedan kommer in på reserv på mitt andra eller första val, måste jag då flytta eller kan jag fortsätta där jag redan börjat.
För det är väl så att jag fortfarande har chans att komma in på reserv även om jag redan tackat ja och påbörjat utbildningen på annat universitet?

Lotten
Lotten 2008-10-23 01:48

Kommentarer:


Sss 2008-10-24
Blir man antagen i första urvalet, tackar ja till det och även tackar ja till reservplatser så har man chans på alternativen med högre prioritering än det man kommit in på. Skulle man då komma in på prioritest nr 1 eller 2 i andra urvalet stryks man från alternativ 3, även om man kom in på det i första urvalet.

Har man hunnit börja sin utbildning och inte kom in på något annat efter anra urvalet kan man välja om man vill vara kvar som reserv på de högre alternativen eller kanske strunta i det och ta det man kom in på, prioritering 3... det kan ju vara så att man inte ens kommer in på de alternativen... men runt 2 veckor in på terminen brukar lärosätena kalla in reserver, så man kan ha en chans även när alla urval är över... om man vill se vad det kan leda till är ett val man får göra, det kan ju kännas tråkigt att komma in i en utbildning och klass och sen byta till annat...

Skriv kommentar: