lärarutbildning

heejjsan, om jag läser till gymnasielärare med inriktning mot naturkunskap eller idrott och ligger på min andra kurs som handlar om didaktik som alla lärare läser finns det någon möjlighet att byta inriktning och bli lågstadielärare?
Sanna 2008-11-15 01:50

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-11-17
Hej
Det beror nog på hur långt in på utbildningen du har kommit. Idag kallas det för lärare i grundskolan tidigare år. Ta kontakt med en studievägledare och kolla hur mycket du kan tillgodoräkna dig.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: