Om meritpoäng

Hej!
Jag planerar att läsa in matte samt ett par andra ämnen för behörighet till högskola, samt för att höja mitt medelvärde för att komma in på sjuksköterske- eller social omsorgsprogrammet.
Ska jag satsa på detta innan 2010? Jag vet ju inte om jag hinner detta till dess eftersom jag arbetar och ska studera på distans. Eller kommer det att vara till min fördel att välja att söka in till högskolan efter 2010, så jag att kan lägga till meritpoäng från min vårdutbildning till undersköterska? Jag förstår inte riktigt detta med meritpoäng, kan du förklara det lite enkelt? Jag har förstått det så att man kan få 0.5 p extra om man har ämnen som kan vara meritvärderande. Många ämnen som man läser i vårdutbildningen läser man ju även (fast i större utsträckning) på sjuksköterske- och social omsorgsprogrammet också. Min fråga är alltså: Kan jag tillgodogöra mig meritpoäng från min vårdutbildning från 2004 när jag så småningom söker till högskolan?

MVH Sandra
Sandra 2008-12-17 01:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-17
Hej
Eftersom jag inte vet hur dina betyg ser ut och till vilken högskola du ska söka till är det så svårt att säga något om dina chanser före och efter 2010.
Alla som har börjat ett gymnasieutbildning hösten 2000 och senare kan tillgodoräkna sig meritpoäng
Meritpoäng kan man få för språk, matte, engelska och fördjupningskurser.
För fördjupningskurser kan du upp till 1,0 poäng om du läst en kurs på 100 poäng och två kurser på 50 poäng som ger meritpoäng för det program du söker till.
När det gäller sociala omsorgsprogram är det inte klart ännu vilka som ska ge meritpoäng-
Följande kurser ger meritpoäng till sjuksköterska
Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng)
Bild och form, fördjupning - en halv (0,5) meritpoäng
Biologi B - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng
Fysik B - en halv (0,5) meritpoäng
Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Kemi B - en halv (0,5) meritpoäng 10
Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng
Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng
Social omsorg - en halv (0,5) meritpoäng
Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: