Om meritpoäng igen

Tack för ditt snabba svar.
Som svar på din fråga så ska jag alltså läsa matte A (ev. matte B) och några andra ämnen för behörighet till högskolan samt höja mitt meritvärde från gymnasiet och Komvux.
Jag är intresserad av sjuksköterske eller socialomsorgsprogrammet på Mälardalen.
Jag gick dock ut vårdprogrammet från Komvux med fina betyg 2004 men måste ju ha matten, först och främst A, för den grundläggande behörigheten.

Jag läste där både social omsorg samt Etik och borde då tillgodogöra mig 1 meritpoäng. Från när gäller detta, från 2010?
Jag har ett nuvarande snitt på 13,5 ungefär, när jag räknar ihop poängen från gymnasiet och Komvux. Har jag 14,5 efter meritvärderingen? Är det alltså så man räknar?

Har jag nu bråttom att läsa in allt detta innan 2010, eller kan jag lika gärna ge upp högskoledrömmarna? Vad jag har förstått så går det inte att vare sig läsa för grundläggande behörighet eller för att höja sitt snitt på komvux efter 2010. Eller har jag förstått detta fel?

Hoppas du förstår mina många frågor

MVH Sandra
Sandra 2008-12-17 01:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-18
Hej
Du läsa Ma B ftersom det krävs för behörigheten.
Meritpoäng kan man få först vid antagningen hösten 2010.
Du räknar först ut ett snitt på ditt gymnsiebtyg. Därefter lägger du till de kurser från omvårdnadsprogrammet som höjer ditt snitt.
Du kan läsa kurser du saknar även efter 2010 men du hamna då i den s k kompleteringsgruppen där det finns färre platser att konkurrera om.
Om du börjar att läsa in Ma A+B redan i januari så hinner du kanske söka någon/några gånger före hösten 2010. Men söker du inte före 2010 eller om inte kommer in  så kan du abslout söka efter 2010 och ändå ha chans att komma in. Det är svårt att säga vilka poäng som kommer att krävas efter 2010 när meritpoäng kan läggas till.
Jag tycker också du ska skriva högskoleprovet för att öka dina chanser.I Mälardalen var det 0,6 för att komma in och det är inte så svårt att nå upp till. Jag bifogar en länk med mer info om högskoleprovet.
https://www.studera.nu/studera/321.html
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: