Ekonomialternativ

Är sugen på att läsa ekonomi vid Lunds Universitet till nästa vår. Är dock lite förvirrad över skillnaden mellan Ekonomie kandidatexamen, magisterexamen samt filosofie kandidat- och magisterexamen... vad leder de olika programmen till?
Anonym 2007-01-07 00:00

Kommentarer:


Anonym 2007-01-08
Hej
Dessa examen har tidigare lett till arbete som ekonom.From 1 juli 2007 kommer det att införas en civilekonomexamen.Vad som kommer att krävas för en sådan examen är inte klart ännu mer än att den kommer att vara 4 år(240 poäng).Det är ännu inte klart vilka lärosäten som kommer att ge den examen eftersom de måste ansöka om rätten att utfärda en sådan examen. Om du vill arbeta som ekonom ska du nog satsa på en civilekonomexamen eftersom det är en yrkesexamen och kommer att förbereda för arbetslivet.
Anonym 2007-01-08
tack för svaret! innebär det alltså att alla de övriga slås ihop till en och samma och kommer denna civilekonomexamen bli ett slags svar på juris kandidatexamen, dvs det som tvivelsutan är bäst att läsa om man vill bli någorlunda attraktiv på arbetsmarknaden?

Skriv kommentar: