Betydligt svårare med högt HP än 20,0

Tycker det är så bra att ex läkarlinjerna använder sig av hp som skiljekriterie vid 20,0. Orättvisa betyg känner alla till men hp går inte att fuska på.
De som går de svenska utbildningarna är ju garanterat de smartaste läkarna med högt hp.
David 2008-12-27 01:56

Kommentarer:


Färdig läkare 2008-12-27
Det viktigaste hos de flesta läkare är nog inte om man är smart eller supersmart. Du tror väl inte att alla är hjärnkirurger som balanserar på gränsen mellan liv och död i varje skallpelldrag. Förmåga att lysssna, empati, kunna ta folk etc är långt viktigare. Om du slutar se på alla läkarserier på TV och kollar in hos oss i verkligheten inser du nog vad vi läkare håller på med hela dagarna.
Sss 2008-12-27
Det kanske är bra att hp kommer in i bilden som skiljekriterie men om man vill få det mer rättvist och komma från betyginflation och sånt (som jag tror du syftar på med orättvisa betyg) så tror jag att även det krävs olika prov för olika utbildningar. För social förmåga och sånt prövas inte på högskoleprovet men är det som bland annat en bra läkare bör ha med sig i bagaget... tror jag...
Caroline 2008-12-29
Går själv på läkarutbildningen i Linköping sedan några terminer. Förmågan att kunna lyssna är jätteviktig, men nog märker jag att det är viktigt att kunna läsa in kunskap. Den ska ju sitta där hela livet och det är massor vi ska kunna. Nu är det inte bara kunskap till proven som gäller längre. Förstår hur du tänker med orättvisa betyg. Det finns de lärare som drar sig för att sätta ett vg och bryta en MVG svit när de vet att eleven fått MVG  i alla andra ämnen.
Carina 2008-12-29
Är förmågan att lyssna,empati och kuna ta folk viktigare än en läkare som vet hur du ska bli frisk kan du lika gärna gå till mig, outbildad småbarnsmor som besiter hög social kompetens och ofta vet mer än läkarna när barnen är sjuka. Åtminstone när det gäller öroninflamationer, men resten skulle jag nog kunnat slå upp i böcker. Hade inte lärarna haft förutfatade meningar om mig hade nog jag fått fler MVG:n istället för VG:n.
Erik 2008-12-30
Betyg borde inte vara skiljekriterier vid intagningar. Mycket rättvisare med typ Hp eller andra tester där man ser vad personen kan eller besitter för sociala egenskaper.
""För att testa en lärare lånade jag en gång ett inlämningsarbete som min bror fått MVG på fem år tidigare för samma lärare. Jag fick knappt vg på samma arbete. Min bror var en sådan som hade MVG i alla ämnen medan jag var den som"""" höll låda"""" i klassen.""

Skriv kommentar: