!00% att det börjar gälla hösten 2010??

Hej!
Har kollat runt om de nya reglerna som gäller 2010 och undrar om det är helt säkret, till 100% att det ska börja gälla hösten 2010. Eftersom min syo säger att det inte är helst säkert att det kommer gälla DÅ men alla andra jag har pratat med (även kollat på nätet m.m.) sägar att det SKA börja gälla.
Bella 2009-01-12 01:58

Kommentarer:


Bella 2009-01-12
Hej!
Har kollat runt om de nya reglerna som gäller 2010 och undrar om det är helt säkret, till 100% att det ska börja gälla hösten 2010. Eftersom min syo säger att det inte är helst säkert att det kommer gälla DÅ men alla andra jag har pratat med (även kollat på nätet m.m.) sägar att det SKA börja gälla.
Chris Wigh 2009-01-13
Hej
Alla beslut är fattade och de nya tillträdesreglerna börjar gälla ht 2010.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: