Kommer verkligen att genomföras??

JA, kommer det verkligen att börja gälla då??

Läste det andra brevet, som Bella hade skrivit, kommer det vekligen att genomföras då? Det sägs att det fortfarande finn en massa tankar kring det och att det kanske skjutes fram.

Mvh Lina
Lina 2009-01-12 01:58

Kommentarer:


Ingmar 2009-01-12
Det är ett riksdagsbeslut från den 7 juni 2007 och kommer att gälla om inte jorden går under innan dess.

Att en eventuell ny socialdemokratisk regering skulle upphäva detta ser jag personligen som uteslutet. Dock kan självklart mindre detaljer i reglerna komma att förändras på sikt.

Skriv kommentar: