Hälsopedagog

Hej! det är så att jag vill jobba med något inom idrott och hälsa. Jag såg en kurs som intresserar mig och det är en hälsopedagog utbildning på 1 år på Lillsveds idrottshögskola. Men jag har sett att det finns hälsopedagog utbildningar på 3 år, men den utbildningen är inte lika lockande och jag undrar om det kommer va svårt eller omöjligt att få jobb inom det eftersom att jag bara läser ett år?
Mona 2009-01-15 01:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-15
Hej
Enligs SACO så har hälsopedagoger svårt att få jobb och det råder överskott på utbildade hälsopedagoger och då syftar man på de som har gått en treårig utbildning. Och med kortare utbildning blir det inte lättare.
Hälsnignar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: