kandidatexamen

Kan man ta en kandidatexamen om man har 90 p i ett ämne och sen 90 p i olika mindre kurser som inte har med huvudämnet att göra?
Marry 2009-01-15 01:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-19
Hej
varke lärosäte bestämmer själva hur många poäng som krävs i huvud- resp biämnen. Inom vissa områden kan det vara ett krav på att man t e x ska minst 30 hp i ett ämne för att kunna använda det i en examen som biämne. Man ska också skrivit en kandidatuppsats.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: