åtta års regeln

Jag har nyligen informerats om åtta års regeln vilket som varit helt nytt för mig. Mina betyg från gymnasiet sattes 1997-2000, 1650p.  Jag gick på komvux 2005-2007 och fick ihop 1250p. När jag nu insett vilken utbildning jag vill gå på universitet tänkte jag ta ut slutbetyg (ngt som rekommenderats av studievägledaren att jag skulle vänta med tills jag tänkte ansöka till högskola) har jag meddelats om åtta år regeln. Jag har talat med rektorn men tros sannolikt få svaret att jag måste läsa om kurserna.
Min frågor är: Hur kan jag överklaga rektorns beslut?
När beslutades det kring åtta års regeln? Jag har försökt läsa på lite om lagarna Förordning (2008:628) och kan inte tyda om det även är aktuellt för betyg satta 1997-2000.
Sedan undrar jag varför en vän till mig med samma situation som fick slutbetyget förra året med betyg så pass gamla som 12 år inte var tvungen att läsa om kurserna. Ingen jag talat med, gymnasie lärare som komvux lärare och elever verkar känna till denna regel?
""Jag undrar också vad det innebär med """"särskilda skäl"""" eftersom det inte framgår i förordningen?""
Sista frågan är varför denna regel finns?

tack,

Costan
Costan 2009-01-23 02:01

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-26
Hej
Detta är vad som står i förordningen:
Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får
bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl
medger det. Förordning (2008:628).
Vad som är giltiga skäl anges inte. Jag tycker du ska prata med din rektor ännu en gång. Jag tycker inte det är försvarbart ekonomisk(varken för dig eller kommunen) att tvinga dig att läsa om kurserna.
Du kan ju ringa till skolverket och se vad de asner i frågan så kan du kanske ta med dig et svaret till rektorn.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: