lärarstudier-Val

Hej. Jag är förskollärare sedan 15 år och är intresserad av att läsa till lärare och har sett utbildningen Val hos t.ex.Mah. Men jag förstår inte riktigt vilken bakgrund man ska ha. Räcker pedagogisk examen eller måste man ha 40 hp i ett ämne? Kan man läsa 20 hp pedagogik och lägga ihop med sin gamla utbildning? tack
Ulrica 2009-01-29 02:02

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-29
Hej
Ta kontakt med Malmö högskola. De måste titta på hur mycket du kan tillgodoräkna dig från din förskollärarexamen. Jag förstår inte riktigt behörighetskraven förutom att man måste ha en anställning.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: