Lasa till lakare trots 18,2 i snitt

Jag gick ut NV-programmet pa gymnasiet med 18,2 i snitt och 1,1 pa hogskoleprovet. Jag skulle vilja lasa till lakare men ar radd att jag inte har tillrackligt hoga betyg. Hur ska jag ga till vaga?
Mvh Linnea
Linnea Hedlund 2009-02-02 02:02

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-02
Hej
För att komma in de senaste åren har det krävts 20,0 i betyg och ca 1,8 på högskoleprovet. Du kan
Höja betygen på komvux + läsa in ev meritpoäng på komvux
Efter 2010 kommer det med största säkerhet krävas 20,0 + max meritpoäng(2,5 poäng) i den s k kompletteringsgruppen.
*Skriva högskoleprovet fler gånger
Högskoleprovet används dels som skiljekriterium vid lika poäng( t ex många på 20,0). Man kan också söka till Karolinska eller Umeå där man tillämpar alternativt urval med högskoleprov + intervjuer.
Pröva att söka till Danmark där poängen i höstas sjönk ända ner till 16,9(det kan ändras)
Hösten -08 sjönk poängen till 17,9 i Odense och 16,9 i Århus p g a antal färre sökande. Men det kan ju ändras til nästa år.
Söka dig till andra länder som t ex Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Estland
Utbildningarna i dessa länder är engelskspråkiga och man tittar dels på betyg men väger även in andra meriter. Till vissa av dessa utbildningar är det inträdesprov.Utbildningarna är dessutom belagda med kursavgifter.Man får räkna med ca 400.000:-50.000:- för en utbildning. En del av kursavgiften kan man låna av CSN
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: