Matte E och särskild urvalsgrupp inför antagningen 2010

Hej,
Jag har fullständigt betyg från gymnasiet 2500p. Jag skulle behöva komplettera med Matte E (som jag inte läst) för att få särskild behörighet till en utbildning jag vill gå på. Om jag gör det och sedan ändå söker till en annan utbildning där inte Matte E är nödvändigt, kommer jag ändå räknas med i den speciella uvalsgruppen för folk som kompletterat på komvux. Eller kommer jag söka i de båda grupperna (om Matte E-betyget höjer mitt snitt).

Med Vänliga hälsningar
Catherine
Catherine 2009-02-09 02:04

Kommentarer:


Ingmar 2009-02-10
Matte E är s.k. behörighetskomplettering om kursen krävs för behörighet. Då kommer du enbart att konkurrera i kompletteringsgruppen (grupp II).

Om matte E däremot inte krävs (och du ändå har läst kursen) räknas den som s.k. konkurrenskomplettering (mer specifikt kallad tilläggskomplettering). Den som har konkurrenskompletterat prövas i både (direktgruppen) grupp I och grupp II - om du har en äldre utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000.

MEN ... tilläggskomplettering kan inte utnyttjas av den som har betyg från gymnasial utbildning som har påbörjats efter utgången av juni 2007. I så fall konkurrerar du bara i grupp I. Solklart eller ...? Du kan ju själv försöka tolka de krångliga reglerna. Jag är inte 100 % säker på den här tolkningen. Chris kanske kan kommentera.
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/kommandeandringaravtilltradesregler/sammanfattningavdenyareglerna/meritvarderingavbetyg.4.6923699711a25cb275a80001030.html
Catherine 2009-02-15
Tack för ditt svar Ingmar!
""Det var så jag trodde att det skulle vara. Men vad menar du med """"betyg från gymnasial utbildning som har påbörjats efter utgången av juni 2007"""" Jag gick ut 2006. Förstår inte riktigt vad du menar där tror jag.""

/catherine

Skriv kommentar: