byta ort psykologprogrammet

Hej!

Jag undrar om möjligheterna att byta ort från Linköping till Göteborg eller stockholm. Det gäller psykologprogrammet. Och vad gäller, om flera vill byta hur sker i sådana fall turordningen?
Eldina 2009-02-13 02:05

Kommentarer:


Sussi 2009-02-15
Finns det ledig plats på programmet på den andra orten så kan det finnas en liten möjlighet för byte. Men det kan vara svårt då samma typ av program inte har exakt samma upplägg på alla orter. Det som man i t ex Göteborg läser om under termin 3 kanske man i Linköping har under termin 2 osv. Det gör att byte av ort kanske inte går som man tänkt sig, även om det finns ledig plats dit man vill byta till. Och så är det så att de som tagit studieuppehåll av något slag kommer före de som vill byta från annat lärosäte och får lediga platser först. Chansen att lyckas byta ort och fortsätta på samma program (och på samma termin) är därför inte så stor.

Du kan ta kontakt med syo på lärosätena och fråga hur de gör med denna typ av ärende... kanske ger mer information om hur det egentligen ligger till...

Skriv kommentar: