Inriktningar på lärarprogrammet

Inom lärarprogrammet, är inriktningarna ""lek, lärande och utveckling"" och ""pedagogiskt arbete med yngre barn"" samma sak som förskollärarexamen?
Maria 2009-02-25 02:07

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-26
Hej
Det är den man ska välja om man vill bli förskollärare.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: