Översättarutbildning

Vad finns det för vägar att gå om man vill bli översättare? Det är inom spanska jag tänker mig. Jag har sett att de har masterprogram i Lund och Stockholm på 2 år men det känns en aning överansträngande att studera 5 år för att få ett underbetalt jobb på en ansträngd arbetsmarknad. Hur fungerar det i Göteborg och Uppsala? Vet någon om de kommer starta spanska som inriktning på magisterutbildningen i översättning i Växjö? Vem kontaktar jag?

Ni måste hjälpa mig, jag måste veta vad jag ska studera utöver spanska och hur många poäng i respektive ämne. Just nu läser jag 40-poängskursen.
Anonym 2007-03-08 00:13

Skriv kommentar: