hm

hej chris
jag har ett stort intresse för att jobba inom Fn eller EU, vill heslt syssla med utrikespolitik. I malmö finns en utbildning international relations european studies hur stor chans har jag att kunna komma på tog inom organ som FN och EU med den utbildningen som bakgrund, både ur ett konkurrensmässigt perspektiv (malmö högskola kanske inte är så mycket konkurrenskraftigt) och karriärsperspektiv. I Lund finns kandidatprogrammet för politices den verkar också vara bra hur tror du man klarar sig på den ur dom prespektiv jag nämnde innan. Sen undrar jag om du något om vårintagning för juristprogrammen i Sverige helst Uppsala eller Stockholm.
Tack för svar!
Gigo 2009-03-16 02:11

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-16
Hej
Jag tycker du ska ta kontakt med skolorna för att se om några undersökningar gjorts om var studenterna hamnar efter utbildningen.Inom de flesta program ingår idag praktik och då kan man försöka få praktik inom EU eller Fn även om det är svårt.
FN har ett paktikprogram om för de som snart är färdiga med an kandidat- eller masterexamen
http://www.sfn.se/fn-info/om-fn/praktik-inom-fn/
Även in inom EU finns chans till praktik
Det är bara Lund och Stockholm som har vårintag på juristprogrammet
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: