läsa flera kurser samtidigt

är det möjligt tidsmässigt? och då menar jag 30 hp kurser. det finns folk som har läst flera program samtidigt, så det borde vara möjligt.
Marie 2009-03-16 02:11

Kommentarer:


Sss 2009-03-16
Beror nog på upplägg för de kurser man vill läsa och hur redo man är att offra sig när det behövs.

Tänk igenom hur du tror att du skulle göra med t ex föreläsningar som går samtidigt, seminarier som krockar med annat och så vidare innan du söker in på två 30 hp kurser samtidigt. Om de två kurserna som du väljer har mycket inlämningar och seminarier, hur tror du att du gör då? Att inte komma på seminarier innebär kompletteringar eftersom de oftast är obligatoriska och att sitta med två stora inlämningar samtidigt kanske inte känns så roligt med en vecka på sig. Så smart är man om man kollar upp sådana saker innan man bestämmer sig. Det kan även vara bra om man vill läsa kurser parallellt på annat sätt...
Klara 2009-03-18
Jag trodde att man bara kunde bli antagen på högst 45 hp, är det fel?

Skriv kommentar: