komplettera med Ma E, dk

Läser nu Ma E på komvux för att uppfylla behörighetskraven för medicinstudier i danmark. kursen avslutas 22 maj. tänkte då komplettera med den kursen. då multiple choice test sker den 2:a maj undrar jag om jag får skriva ändå, fastän betyget kompletteras efter? el. måste jag vänta en hel termin till?
mvh
Rebecka 2009-03-25 02:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-26
Hej
Multiple choice test gäller bara för de som prövas i kvot 2. Om du har fyllt i andra meriter än betyg och de bedömer at du kommer att prövas i kvot 2 så tror jag att du kommer att kallas till testet.
Hälsnigar Chris, www,syoguiden.com
Rebecka 2009-03-27
Men man behöver ju Ma E för behörigheten eller hur? så om jag hinner komplettera innan kursstart så borde jag väl få skriva provet i princip?
Louise 2009-04-05
Du kommer att bli kallad så länge du har tillräckligt högt betygssnitt. Jag hade t.ex. inte skickat in några av mina naturvetenskapliga betyg när jag gjorde testet eftersom jag inte avslutat mitt basår då..

Skriv kommentar: