sf

Hej Chris

tidigare ställde jag en fråga om det nya programmet statskunskap och politik vid stockholms universitet. Kan man bli behörig att arbeta med utrikesfrågor i utrikesdepartemenatet eller kanske i Fn om man går utbildningen eller är det så att den inte är tillräckligt kvalitetsfull eftersom den är ny?
Sf 2009-04-07 02:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-08
Hej
Jag tror det är svår at få jobb med enbart den utbildningen eftersom konkurrensen är hård inom det området.Ett sätt är att göra s k FN-praktik där man ska ha en examen inom området. Då bör man också komplettera med språk. Om man sedan ska ha chans till en tjänst kanske man bör satsa på en master.
Jag bifogar inforamtion om FN-praktik
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/praktik-inom-fn/
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: