Kandidatexamen

Hej,

Jag har pratat med två olika studievägledare på två olika högskolor och de gav mig olika svar när jag frågade hur man bygger upp sin egen examen med fristående kurser. Därför hoppades jag att du kunde tala om för mig vilket som är rätt.

Den ena sa,
90 hp huvudämne, dvs 90 hp i samma ämne med exjobb.
60 hp biämne, dvs 60 hp i samma ämne.
30 hp avslutade kurser.

Den andra menade att,
90 hp i huvudämne.
90 hp i avslutade kurser.

""Viliket är det """"rätta"""" eller vanligaste? Jag ska tillägga att jag läser humaniora om det kanske har någon betydelse.""

Vänliga hälsningar
Anna
Anna 2009-04-07 02:15

Kommentarer:


Sussi 2009-04-07
Du kan ha fått två svar för att det kan vara lite olika på olika lärosäten. Krav på 90 hp i ett ämne (huvudämnet, inkl exjobb/uppsats) gäller överallt och även att det tillsammans med andra kurser ska bli totalt 180 hp (vilket betyder 90 hp utöver de hp som ingår i huvudämnet)

Men sen kan det vara lite olika på en del håll. En del ställen har krav på biämne medan andra inte har det. Kravet på biämne kan vara 30 hp eller 60 hp. Är det på ett sådant ställe som du vill/ska ta ut din examen så är det de reglerna som gäller...
Anna 2009-04-08
Aha, så då borde jag kolla upp hur det är vid det universitetet där jag tänkt läsa huvudämnet med andra ord, eftersom det är där jag tänkte ta ut min examen... Tack för svaret Sussi!
Sussi 2009-04-09
Regeln är att man ska söka om att ta ut examen på det lärosäte där den sista kursen man vill ska vara med har avslutats... tänker du läsa alla kurser som ska ingå i din examen på ett samma lärosäte så är det smart att se vad som gäller där så du kan läsa enligt de regler som finns där...

Skriv kommentar: