uppsamlingstentamen

Hejsan!
Kan någon förklara för mig vad uppsamlingstentamen är?
Sebbe 2009-04-08 02:15

Kommentarer:


Sss 2009-04-08
Det är tentamen, likt andra tentamen. Men skillnaden (i och med namnet) är att det är tentamen som givits förut som blir av igen... ytterligare tentamenstillfälle efter ordinarie och omtentamen...

Skriv kommentar: